CATEGORIE: chronische zorg

Stap voor stap werken we aan transparantie en efficiëntie in de zorg. Op deze plek doen we verslag van waar het solvo-team dagelijks mee bezig is. Ook informeren we je over nieuwe features op de site.

Patiënt en arts moeten samen doelen stellen bij langdurige behandelingen

Artsen en behandelaars zijn natuurlijk opgeleid om met een medische blik naar een klacht of ziekte te kijken. Maar patiënten willen ook graag gehoord worden door hun arts. Onder meer bij complexe behandelingen, zoals in het geval van reuma-klachten, is dit een veel gehoorde klacht. Uit recent onderzoek naar Nederlandse patiënten met reuma komt naar voren dat patiënten het heel belangrijk vinden hun leven te kunnen oppakken, met bijvoorbeeld pijnbestrijding. Terwijl de zorgspecialist (in dit geval…