/ chronische zorg

Patiënt en arts moeten samen doelen stellen bij langdurige behandelingen

Artsen en behandelaars zijn natuurlijk opgeleid om met een medische blik naar een klacht of ziekte te kijken. Maar patiënten willen ook graag gehoord worden door hun arts. Onder meer bij complexe behandelingen, zoals in het geval van reuma-klachten, is dit een veel gehoorde klacht.

Uit recent onderzoek naar Nederlandse patiënten met reuma komt naar voren dat patiënten het heel belangrijk vinden hun leven te kunnen oppakken, met bijvoorbeeld pijnbestrijding. Terwijl de zorgspecialist (in dit geval de reumatoloog) juist wil zorgen dat de schade aan gewrichten beperkt blijft en minder bezig is hoe de patiënt de rest van zijn leven leeft. Met als gevolg dat de patiënt bijvoorbeeld medicatie krijgt die heel moeilijk is in te passen in werk en schaamte richting collega’s teweeg kan brengen.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat deze patiënten vaak doelen voor zichzelf stellen, maar dit in meer dan de helft van de gevallen niet met hun arts bespreken. Ze ervaren niet altijd dat die ruimte er is in het gesprek met hun arts.

Conclusie: het moet anders. Patiënt en arts moeten elkaar in langdurige behandelingen gaan zien als partners. Dat betekent openheid van beide kanten, samen doelen stellen, en duidelijk zijn over de (gevolgen van) behandelingen. Alleen op deze manier kan de patiënt regie nemen op zijn eigen zorg. En alleen zo wordt de zorg in Nederland transparanter, persoonlijker en efficiënter.